Prof. Dr. Mesut Çetin

Doğru Nefes-İyi Sağlık

Stres azaltma, uykusuzluk önleme, duygu kontrolü, daha fazla dikkat - belirli solunum teknikleri hayatı daha iyi hale getirebilir.

Çünkü:

 • Artan sayıda çalışma , nefes alma tekniklerinin kaygı ve uykusuzluğa karşı etkili olduğunu göstermektedir.

 • Çünkü stres otonom sinir sisteminde sempatik aktiviteyi uyararak adrenerjik uyarıya sebep olur. O da vücutta titremeler, aşırı uyarılma, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, kaygı, huzursuzluk, korku ve hatta panik duygularına yol açar. Nefes teknikleri aguş siniri yolu ile parasempatik sinir sistemini uyararak hem fizyolojik faktörleri hem de dikkatleri düşüncelerden uzaklaştırarak psikolojik faktörleri olumlu etkileyerek adrenerjik deşarjı engeller ve vücudu ve psikolojiyi olumlu etkiler.

Nefes ve Önemi
 • Yenidoğan dünyaya ağlayarak giriyor. Dünyadan giderken de son nefesini vererek. Nefes almak, yaşam için o kadar önemlidir ki, insanlığın uzun zaman önce sadece hayatta kalmak için değil aynı zamanda bedenin ve zihnin işleyişi için de değerine dikkat etmesi şaşırtıcıdır. ve refahı artırmak için onu kontrol etmeye başladı.

 • M.Ö. birinci binyılın başlarında, hem Taoizm ve hem de Hinduizm dini, vücuttan, bir tür enerjiden ya da iç nefesten geçen ve solunumu tezahürlerinden biri olarak gören “hayati bir ilkeye” önem verdi. Çinliler bu enerjiyi çi olarak adlandırıyor ve Hindular onu prana olarak Batı'da Yunanca pneuma terimi ve Arapça ve İbranice ruh terimi hem nefese hem de ilahi varlığa atıfta bulundu. Latin dillerinde, spiritus hem “ruh” hem de “solunum” un köküdür.

 • Solunum modülasyonu ve sağlığı ve zihni nasıl etkileyeceğine dair öneriler, yüzyıllar önce de ortaya çıktı. Pranayama (“nefes tutma”) yoga, solunum kontrolü ile ilgili bir teori geliştiren ilk doktrindi ve kontrollü nefesi uzun ömürlülüğü artırmanın bir yoluydu.

 • Alman psikiyatrist Johannes Heinrich Schultz, 1920'lerde rahatlama yöntemi olarak “otojenik eğitim” geliştirdi. Yaklaşım kısmen yavaş ve derin nefes almaya dayanıyor ve muhtemelen bugün Batı'da rahatlamak için en iyi bilinen nefes alma tekniği.
Nefes ve Sağlık Üzerine
 • Kontrollü solumanın neden rahatlamayı tetiklediğini şu şekilde görebiliriz: mutlu olduğunuzda, ağzınızın köşeleri otomatik olarak yukarı kalkar ve gözlerinizin içi güler. Benzer şekilde, kendinizi sakin ve güvende hissettiğiniz, istirahat ettiğiniz veya keyifli bir sosyal değişime girdiğiniz zaman, nefes alıp vermeniz yavaşlar ve derinleştirir. Bu, rahatlatıcı bir etki yaratan parasempatik sinir sisteminin etkisindendir.

 • Tersine, kendinizi korkmuş hissettiğinizde, acı çekerken veya gergin ve rahatsız hissettiğinizde, nefes almanız hızlanır ve daha sığ hale gelir. Çünkü vücudun strese verdiği çeşitli tepkilerden sorumlu olan sempatik sinir sistemi (adrenerjik sistem) devreye girmiştir.

 • Daha az bilinen, etkilerin ters yönde de meydana gelmesidir: bedenin durumu duyguları etkiler. Araştırmalar yüzünüz gülümsediğinde beyninizin kibarca tepki verdiğini gösteriyor; daha hoş duygular yaşıyorsunuz. Özellikle nefes alma, zihin üzerinde özel bir güce sahiptir.

 • Bu etki, solunum güçlüğü çeken hastalarda belirgindir. Bu zorluklar ani olduğunda, panik atakları tetikleyebilir. Kronik olduğunda, genellikle daha sessiz bir kaygı uyandırırlar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerin %60'ından fazlasının anksiyete veya depresif bozukluklar olduğu tahmin edilmektedir. Bu bozukluklar muhtemelen kısmen hastalığın sonuçlarıyla ilgili endişelerden kaynaklanır. (nefes almak için mücadele etmekten daha fazla ne rahatsız edici olabilir?)
Panik Atak ve Nefes
 • Hızlı nefes alma, kısır döngüden geçen panik ataklara katkıda bulunabilir ve onları şiddetlendirebilir: korku daha hızlı nefes almayı tetikler, bu da korkuyu arttırır.

 • Kaygı solunum problemlerinden mi yoksa diğer nedenlerden mi kaynaklanıyor olsun, geleneksel Doğu yaklaşımlarından türetilen bir dizi solunum tekniği ile hafifletilebilir. Örneğin, nefes alıp vermeye odaklanan bir egzersiz olan “nefesinizi takip edin”, dikkatlilik meditasyonundaki ilk adımlardan biridir, oysa alternatif burun deliği yogadan gelir. Güven verici düşünceleri soluma ile birleştirmek, beden ve zihin uyumunu vurgulayan ve yoga ve farkındalık da dahil olmak üzere birçok yaklaşımdan egzersizleri ödünç alan bir teknik olan gevşeme terapisi (sofroloji)’ne dahil edilen bir yaklaşımdır.

 • Genel olarak, araştırmalar bu tekniklerin kaygıyı azalttığını, kaygı tamamen ortadan kalkmamasına rağmen göstermektedir.